Ertapenem Aurovitas (Ertapenemum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Ertapenem Aurovitas (Ertapenemum / proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ertapenemum. Producentem tego produktu jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-11-21 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ertapenemum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 g
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24993
Ważność zezwolenia: 2023-11-21
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01DH03

Informacje o składnikach leku

ertapenemum - Ertapenem (łac. ertapenemum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, bakteriobójczy antybiotyk beta-laktamowy z grupy karbapenemów, oporny na działanie większości β-laktamaz w tym β-laktamaz o rozszerzonym spektrum działania, natomiast wrażliwy na działanie metalo-β-laktamaz.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu