Erythromycinum Intravenosum TZF (Erythromycinum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Lek Erythromycinum Intravenosum TZF – substancja aktywna: Erythromycinum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Erythromycinum. Wyprodukowała go firma: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Erythromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 300 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.
Numer zezwolenia: 03123
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J01FA01

Informacje o składnikach leku

erythromycinum - Erytromycyna (łac. Erythromycinum) – mieszanina organicznych związków chemicznych, antybiotyków z grupy makrolidów właściwych, wytwarzanych przez promieniowce Saccharopolyspora erythraea, której głównym składnikiem jest erytromycyna A, oraz erytromycyny B i C (nie więcej niż 5% każdej). Hamują syntezę białka poprzez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu. Stosowana jest także w postaci cyklicznego węglanu; w takiej formie ma silniejsze działanie przeciwbakteryjne i dłuższy okres półtrwania. Erytromycyna jest metabolizowana w wątrobie przez demetylację do formy nieczynnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu