Eurican DAPPi-Lmulti (Szczepionka przeciw nosówce, adenowirozie, parwowirozie, wirusowi parainfluenzy i leptospirozie psów – liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | MERIAL

Eurican DAPPi-Lmulti [Szczepionka przeciw nosówce, adenowirozie, parwowirozie, wirusowi parainfluenzy i leptospirozie psów] (liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 2, parwowirus, wirus parainfluenzy psów, Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Canicola, szczep 16070, Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Icterohaemorrhagiae, szczep 16069 , Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Grippotyphosa, szczep Grippo Mal 1540. Producentem tego produktu jest MERIAL, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-04-28 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: wirus nosówki psów, adenowirus psów typ 2, parwowirus, wirus parainfluenzy psów, Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Canicola, szczep 16070, Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Icterohaemorrhagiae, szczep 16069 , Inaktywowane bakterie Leptospira interrogans serogrupy i serowaru Grippotyphosa, szczep Grippo Mal 1540
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: MERIAL
Numer zezwolenia: 2528
Ważność zezwolenia: 2021-04-28
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QI07AI02

Informacje o składnikach leku

wirus nosówki psów - Nosówka (łac. Febris catarrhalis et nervosa canum lub Febris catarrhalis infectiosa canum; ang. distemper) – wysoce zakaźna, wirusowa choroba psowatych, z komplikacjami w postaci wtórnych zakażeń bakteryjnych. Występuje powszechnie na całym świecie. Należy, wraz z parwowirozą, do najgroźniejszych chorób zakaźnych psów. Zachorowanie może nastąpić u psów w każdym wieku, najczęściej występuje u szczeniąt w wieku 2 – 5 miesięcy. Cechuje się wysoką śmiertelnością i ciężkim przebiegiem.

adenowirus psów typ 2 - Choroba Rubartha lub zakaźne zapalenie wątroby psów – wirusowa choroba występująca u psów, psowatych oraz niedźwiedzi, przebiegająca z objawami zapalenia wątroby oraz żółtaczki. Czynnikiem etiologicznym powodującym chorobę jest adenowirus psi typu pierwszego (CAV-1), istnieje również typ 2 tych wirusów (CAV-2) powodujący zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli u psów

parwowirus - Parwowirusy (Parvoviridae) – rodzina wirusów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu