Fendrix (Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) – zawiesina do wstrzykiwań) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Fendrix [Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg). Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Biologicals S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie:
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J07BC01

Informacje o składnikach leku

antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu b hbsag - Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, ang. hepatitis B virus, HBV) – otoczkowy wirus DNA z rodziny Hepadnaviridae, hepatotropowy i limfotropowy, powodujący wirusowe zapalenie wątroby typu B, zidentyfikowany przez Barucha Samuela Blumberga w 1967 roku.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu