Fenoterol Teva (Fenoteroli hydrobromidum – roztwór do wstrzykiwań i infuzji) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Fenoterol Teva – substancja aktywna: Fenoteroli hydrobromidum (roztwór do wstrzykiwań i infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Fenoteroli hydrobromidum. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-10-18 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fenoteroli hydrobromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mcq/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 03136
Ważność zezwolenia: 2017-10-18
Procedura rejestracji: NAR
ATC: G02CA03

Informacje o składnikach leku

fenoteroli hydrobromidum - Fenoterol (łac. Fenoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli. Fenoterol jest wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych β2, wykazuje małe powinowactwo do receptorów β1. Jego efekt biologiczny polega na rozszerzeniu oskrzeli oraz zahamowaniu napięcia i czynności skurczowej macicy. Podany drogą wziewną zaczyna działać po kilku minutach, efekt rozszerzający oskrzela utrzymuje się do 3-5 godzin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu