Fleanil 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów (Fipronilum – roztwór do nakrapiania) | Norbrook Laboratories Ltd.

Lek o nazwie Fleanil 134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów (Fipronilum / roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: fipronil. Producentem tego produktu jest Norbrook Laboratories Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-07-11 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 134 mg/ pipetę 1,34 ml
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Norbrook Laboratories Ltd.
Numer zezwolenia: 2342
Ważność zezwolenia: 2017-07-11
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP53AX15

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu