Floron (Florfenicolum – premiks do sporządzania paszy leczniczej) | Krka, d.d., Novo mesto

Floron [Florfenicolum] (premiks do sporządzania paszy leczniczej). W skład tego produktu wchodzą: Florfenicolum. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Florfenicolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 40 mg/g
Forma produktu: premiks do sporządzania paszy leczniczej

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 2036
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QJ01BA90

Powered by bazalekow.eu