Fostex Nexthaler (Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus – proszek do inhalacji) | Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Lek (ludzki) o nazwie Fostex Nexthaler – substancja aktywna: Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus (proszek do inhalacji). W skład tego produktu wchodzą: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras. Producentem tego produktu jest Chiesi Farmaceutici S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.
Forma produktu: proszek do inhalacji

Producent: Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Numer zezwolenia: 20878
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R03AK08

Informacje o składnikach leku

beclometasoni dipropionas - Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.

formoteroli fumaras - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu