Fromilid (Clarithromycinum – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) | Krka, d.d., Novo mesto

Fromilid [Clarithromycinum] (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Clarithromycinum. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clarithromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 125 mg/5 ml
Forma produktu: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 08180
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J01FA09

Powered by bazalekow.eu