Frontline Combo Spot-On dla psów S (Fipronilum + Methoprenum – roztwór do nakraplania (spot-on)) | Merial S.A.S.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Frontline Combo Spot-On dla psów S – substancja aktywna: Fipronilum + Methoprenum (roztwór do nakraplania (spot-on)). W skład tego produktu wchodzą: fipronil, (S)- metopren. Producentem tego produktu jest Merial S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil, (S)- metopren
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (67 mg + 60,3 mg)/0,67 ml
Forma produktu: roztwór do nakraplania (spot-on)

Producent: Merial S.A.S.
Numer zezwolenia: 1629
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QP53AX65

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu