Frontline Spot-On S (Fipronilum – roztwór do nakrapiania) | Merial S.A.S.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Frontline Spot-On S – substancja aktywna: Fipronilum (roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: fipronil. Producentem tego produktu jest Merial S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 67 mg/0,67 ml
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Merial S.A.S.
Numer zezwolenia: 5008
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP53AX15

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu