Galospa (Drotaverini hydrochloridum – tabletki) | Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy GALENUS

Lek Galospa – substancja aktywna: Drotaverini hydrochloridum (tabletki). Zawiera w składzie: Drotaverini hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy GALENUS, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-03-06 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Drotaverini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy GALENUS
Numer zezwolenia: 08426
Ważność zezwolenia: 2018-03-06
Procedura rejestracji: NAR
ATC: A03AD02

Informacje o składnikach leku

drotaverini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu