Ganciclovir Mylan (Ganciclovirum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Mylan S.A.S.

Ganciclovir Mylan [Ganciclovirum] (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ganciclovirum. Producentem tego produktu jest Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-11-06 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ganciclovirum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia: 24628
Ważność zezwolenia: 2018-11-06
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J05AB06

Powered by bazalekow.eu