Grazax (Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, tymotki łąkowej (Phleum pratense) – liofilizat doustny) | Alk-Abello A/S

Grazax [Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, tymotki łąkowej (Phleum pratense)] (liofilizat doustny). W skład tego produktu wchodzą: Phleum pratense. Producentem tego produktu jest Alk-Abello A/S, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Phleum pratense
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 000 SQ-T
Forma produktu: liofilizat doustny

Producent: Alk-Abello A/S
Numer zezwolenia: 14087
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: V01AA

Informacje o składnikach leku

phleum pratense - Tymotka łąkowa, brzanka pastewna (Phleum pratense L.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny wiechlinowatych (traw). W Polsce gatunek pospolity.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu