Havrix 720 Junior (Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana – zawiesina do wstrzykiwań) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Havrix 720 Junior [Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany). Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Biologicals S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: nie mniej niż 720 jednostek ELISA wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep HM175/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Numer zezwolenia: 07110
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J07BC02

Informacje o składnikach leku

wirus zapalenia wątroby typu a - Wirus zapalenia wątroby typu A, HAV (z ang. Hepatitis A Virus, oficjalna nazwa Hepatowirus A) – ssRNA wirus z rodziny Picornaviridae. HAV jest wirusem o średnicy 27 nm i symetrii ikosaedralnej. Znany jest jeden serotyp tego wirusa. HAV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu A, tzw. żółtaczki pokarmowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu