Hydroxycarbamid Teva (Hydroxycarbamidum – kapsułki) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Hydroxycarbamid Teva [Hydroxycarbamidum] (kapsułki). W skład tego produktu wchodzą: Hydroxycarbamidum. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Hydroxycarbamidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: kapsułki

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02312
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01XX05

Informacje o składnikach leku

hydroxycarbamidum - Hydroksykarbamid (hydroksymocznik, łac. Hydroxycarbamidum) – organiczny związek chemiczny z grupy amidów, hydroksylowa pochodna mocznika. Stosowany jest jako lek przeciwnowotworowy. Działa przez hamowanie syntezy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w efekcie blokowania aktywności reduktazy rybonukleotydowej, enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie rybonukleotydów do deoksyrybonukleotydów. Działa swoiście na fazę S, wykazuje także działanie w fazie G2 cyklu komórkowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu