Igantet 250 (Immunoglobulinum humanum tetanicum – roztwór do wstrzykiwań) | Instituto Grifols S.A.

Lek Igantet 250 – substancja aktywna: Immunoglobulinum humanum tetanicum (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Białko. Wyprodukowała go firma: Instituto Grifols S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Białko
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 j.m./ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Instituto Grifols S.A.
Numer zezwolenia: 10554
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J06BB02

Informacje o składnikach leku

białko - Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych, zwanych rybosomami. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Co2+ i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone lub proteidy) ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony metali.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu