Imipenem + Cilastatin AptaPharma (Imipenemum + Cilastatinum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | AptaMedica International d.o.o.

Lek o nazwie Imipenem + Cilastatin AptaPharma (Imipenemum + Cilastatinum / proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Imipenemum, Cilastatinum. Producentem tego produktu jest AptaMedica International d.o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-02-01 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Imipenemum, Cilastatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg + 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: AptaMedica International d.o.o.
Numer zezwolenia: 25106
Ważność zezwolenia: 2024-02-01
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J01DH51

Informacje o składnikach leku

imipenemum - Imipenem (łac. Imipenemum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk beta-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy karbapenemów. Antybiotyk ten podlega intensywnej hydrolizie w nerkach przez enzym dehydropeptydazę I, co powoduje jego inaktywację. Z tego względu konieczne jest podawanie go łączne z cylastatyną (selektywnym i odwracalnym inhibitorem tego enzymu). 26 listopada 1985 imipenem został dopuszczony przez Agencję Żywności i Leków do stosowania w Stanach Zjednoczonych. W Europie lek ten stał się dostępny w 1988.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu