Imuran (Azathioprinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Aspen Pharma Trading Limited

Imuran [Azathioprinum] (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Azathioprinum. Producentem tego produktu jest Aspen Pharma Trading Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-11-01 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Azathioprinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Aspen Pharma Trading Limited
Numer zezwolenia: 01443
Ważność zezwolenia: 2016-11-01
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L04AX01

Informacje o składnikach leku

azathioprinum - Azatiopryna (łac. Azathioprinum) – organiczny związek chemiczny, antymetabolit, lek o silnym działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym, który jest metylonitroimidazolową pochodną 6-merkaptopuryny. Po podaniu ulega biotransformacji w wątrobie i nerkach do 6-merkaptopuryny i metylonitroimidazolu. Końcowym metabolitem jest kwas tiomoczowy, który ulega wydaleniu z moczem. W Polsce azatiopryna jako lek jest dostępna pod nazwą handlową Imuran i Azathioprine, w postaci niewielkich żółtych lub koloru morelowego, obustronnie wypukłych tabletek z otoczką. Bywa też podawana dożylnie.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu