Infanrix hexa (Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) – zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Infanrix hexa [Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana)] (zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Biologicals S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J07CA09

Powered by bazalekow.eu