Inflacam (Meloxicamum – zawiesina doustna) | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Lek o nazwie Inflacam (Meloxicamum / zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Meloxicamum. Producentem tego produktu jest Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meloxicamum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 15 mg/ ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Numer zezwolenia: EU/2/11/134
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AC06

Powered by bazalekow.eu