Inmunair 17,5 (Immunomodulator – zawiesina doustna) | Laboratorios Calier S.A.

Inmunair 17,5 [Immunomodulator] (zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Lipolisacharydy z błony komórkowej E. coli, Propionibacterium acnes, inaktywowane komórki. Producentem tego produktu jest Laboratorios Calier S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lipolisacharydy z błony komórkowej E. coli, Propionibacterium acnes, inaktywowane komórki
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (0,05 mg + 0,17 mg) /ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Laboratorios Calier S.A.
Numer zezwolenia: 1389
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QL03AX

Informacje o składnikach leku

propionibacterium acnes - Cutibacterium acnes dawniej Propionibacterium acnes – Gram-dodatnia, nieprzetrwalnikująca, nieurzęsiona bakteria beztlenowa o kształcie pałeczki. Kolonie cechują się dużym polimorfizmem. Stanowi florę fizjologiczną skóry, układu pokarmowego, oddechowego oraz dróg moczowo-płciowych; u pacjentów z osłabioną odpornością może spowodować zapalenie wsierdzia oraz opon mózgowo-rdzeniowych.

inaktywowane komórki - Inkretyny – grupa hormonów jelitowych, które zwiększają poposiłkowe wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustkowych, nawet zanim dojdzie do poposiłkowego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Powodują one także zwolnienie absorpcji substancji pokarmowych przez zwolnienie opróżniania żołądka i bezpośrednie zmniejszenie pobierania pokarmu. Innym działaniem inkretyn jest zmniejszenie wydzielania glukagonu przez komórki α wysp trzustkowych. Przedstawiciele tej grupy hormonów jelitowych to: glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (żołądkowy peptyd hamujący, GIP). Oba hormony są szybko inaktywowane przez peptydazę dipeptydylową-4 (DPP-4). Amid GLP-1 (7-36) nie nadaje się na lek do powszechnego stosowania ponieważ musi być podawany w ciągłym wlewie podskórnym. Kilka długo działających analogów inkretyn, które odznaczają się insulinotropowym działaniem zostały opracowane, z których jeden eksenatyd (Byetta) został wprowadzony do lecznictwa (inny to liraglutyd). Główną niedogodnością w stosowaniu tego typu leków jest fakt że muszą one być podawane w postaci iniekcji podskórnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu