Innovax-ND-IBD (Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana) – zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Intervet International B.V.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Innovax-ND-IBD – substancja aktywna: Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana) (zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana). Producentem tego produktu jest Intervet International B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Szczepionka przeciwko chorobie Newcastle, zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza oraz chorobie Mareka u ptaków (żywa rekombinowana)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: EU/2/17/213
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI01AD

Powered by bazalekow.eu