IntronA (Interferonum alfa-2b – roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) | Merck Sharp & Dohme B.V.

Lek (ludzki) o nazwie IntronA – substancja aktywna: Interferonum alfa-2b (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Interferonum alfa-2b. Producentem tego produktu jest Merck Sharp & Dohme B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Interferonum alfa-2b
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mln j.m./2,5 ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L03AB05

Powered by bazalekow.eu