Irinotecan-Ebewe (Irinotecani hydrochloridum trihydricum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG

Lek (ludzki) o nazwie Irinotecan-Ebewe – substancja aktywna: Irinotecani hydrochloridum trihydricum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Irinotecani hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Irinotecani hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Numer zezwolenia: 18249
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01XX19

Powered by bazalekow.eu