Ismigen (Produkt złożony – tabletki podjęzykowe) | Pretium Farm Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Ismigen – substancja aktywna: Produkt złożony (tabletki podjęzykowe). W skład tego produktu wchodzą: Produkt złożony. Producentem tego produktu jest Pretium Farm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-09-17 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Produkt złożony
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: tabletki podjęzykowe

Producent: Pretium Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 631/15
Ważność zezwolenia: 2020-09-17
Procedura rejestracji: IR
ATC: J07AX

Informacje o składnikach leku

produkt złożony - Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne). Nauką o produkcji leków i ich działaniu w najszerszym ujęciu jest farmacja, natomiast farmakologia jest nauką o terapeutycznym zastosowaniu leków oraz mechanizmach i skutkach ich działania na organizm.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu