Kalii chloridum 0,3% + Glucosum 5% Kabi (Potassium chloride + Glucosaminum – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Kalii chloridum 0,3% + Glucosum 5% Kabi – substancja aktywna: Potassium chloride + Glucosaminum (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Potassium chloride, Glucosaminum. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-07-09 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Potassium chloride, Glucosaminum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (3 mg + 50 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22560
Ważność zezwolenia: 2020-07-09
Procedura rejestracji: DCP
ATC: B05BB02

Informacje o składnikach leku

potassium chloride - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

glucosaminum - Glukozamina (łac. Glucosaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy aminocukrów, pochodna glukozy, w której grupa hydroksylowa w pozycji 2 zastąpiona została grupą aminową. W organizmach syntetyzowana jest z glukozy i jest prekursorem szeregu biocząsteczek, na przykład kwasu sjalowego, chondroityny, glikoprotein lub heparyny. Acetylowana glukozamina jest merem chityny. Porównanie budowy glukozy i glukozaminy

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu