Ketamina Biowet Puławy (Ketaminum – roztwór do wstrzykiwań) | Biowet Puławy Sp. z o.o.

Lek o nazwie Ketamina Biowet Puławy (Ketaminum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: ketamina. Producentem tego produktu jest Biowet Puławy Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: ketamina
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Biowet Puławy Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0319
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QN01AX03

Informacje o składnikach leku

ketamina - Ketamina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna klasyfikowana jako dysocjant psychodeliczny. Stosowana jako lek w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego. Jeden z jej enancjomerów, S-ketamina (esketamina), jest stosowana do leczenia depresji. Farmakologiczne działanie ketaminy polega głównie na antagonizmie receptora NMDA i jest podobne do dekstrometorfanu i fencyklidyny, lecz o wiele krótsze i pozbawione części ich efektów ubocznych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu