Leponex (Clozapinum – tabletki) | Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Leponex to lek ludzki – a jego forma to tabletki. Jego skład to: Clozapinum. Producent to Mylan Healthcare Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clozapinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 01733
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N05AH02

Informacje o składnikach leku

clozapinum - Klozapina – organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzodiazepiny. Jest pierwszym opracowanym atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Nie wywołuje objawów pozapiramidowych ani hiperprolaktynemii, jej stosowanie wiąże się z mniejszym ryzykiem późnych dyskinez. Ma udokumentowaną skuteczność w schizofrenii lekoopornej. Mimo że jest najskuteczniejszym znanym lekiem przeciwpsychotycznym, nie jest lekiem pierwszego rzutu ze względu na potencjalnie śmiertelne działania niepożądane: agranulocytozę i zapalenie mięśnia sercowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu