Lutrate Depot (Leuprorelinum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu) | Angelini Pharms Osterreich GmbH

Lutrate Depot to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Jego skład to: Leuprorelini acetas. Producent to Angelini Pharms Osterreich GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Leuprorelini acetas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3,75 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Angelini Pharms Osterreich GmbH
Numer zezwolenia: 21174
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: L02AE02

Powered by bazalekow.eu