Lynparza (Olaparibum – tabletki powlekane) | AstraZeneca AB

Lek o nazwie Lynparza (Olaparibum / tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Olaparibum. Producentem tego produktu jest AstraZeneca AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Olaparibum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 150 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: AstraZeneca AB
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XX46

Informacje o składnikach leku

olaparibum - Olaparyb, olaparib (łac. olaparibum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor PARP stosowany jako lek przeciwnowotworowy u chorych z mutacją somatyczną lub dziedziczną genu BRCA1 lub BRCA2, w leczeniu podtrzymującym nawrotowego surowiczego raka jajnika o niskim stopniu zróżnicowania oraz w leczeniu HER2-ujemnego raka piersi u chorych z mutacjami BRCA1 lub BRCA2, które otrzymywały wcześniej chemioterapię zawierającą antracykliny oraz taksany w ramach kolejnej linii leczenia.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu