Magnezu siarczan (Magnesii sulfas – proszek do sporządzania roztworu) | Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Lek Magnezu siarczan – substancja aktywna: Magnesii sulfas (proszek do sporządzania roztworu). Zawiera w składzie: Magnesii sulfas. Wyprodukowała go firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Magnesii sulfas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Numer zezwolenia: IL-1191/ChF
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

magnesii sulfas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu