Meropenem AptaPharma (Meropenemum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji) | Apta Medica International d.o.o.

Lek o nazwie Meropenem AptaPharma (Meropenemum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Meropenemum trihydricum. Producentem tego produktu jest Apta Medica International d.o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-03-15 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meropenemum trihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji

Producent: Apta Medica International d.o.o.
Numer zezwolenia: 25195
Ważność zezwolenia: 2024-03-15
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J01DH02

Powered by bazalekow.eu