Meropenem Zentiva (Meropenemum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Zentiva, k.s.

Lek (ludzki) o nazwie Meropenem Zentiva – substancja aktywna: Meropenemum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Meropenemum trihydricum. Producentem tego produktu jest Zentiva, k.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meropenemum trihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Zentiva, k.s.
Numer zezwolenia: 19568
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J01DH02

Powered by bazalekow.eu