Mylotarg (Gemtuzumabum ozogamicinum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Mylotarg to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Jego skład to: Gemtuzumabum ozogamicinum. Producent to Pfizer Europe MA EEIG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Gemtuzumabum ozogamicinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XC05

Powered by bazalekow.eu