Nebitrix (Nebivololum – tabletki) | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Nebitrix [Nebivololum] (tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Nebivololum. Producentem tego produktu jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Nebivololum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2,5 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Numer zezwolenia: 15751
Ważność zezwolenia: 2012-07-02
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C07AB12

Informacje o składnikach leku

nebivololum - Nebiwolol (łac. nebivololum) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek beta-adrenolityczny III generacji o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, charakteryzujący się wysoką kardioselektywnością (powinowactwo do receptora β2 jest 321-krotnie mniejsze niż do receptora β1). Nebiwolol jest racemiczną mieszaniną dwóch enancjomerów: D-nebiwololu i L-nebiwololu. D-nebiwolol jest formą aktywną (stukrotnie większe powinowactwo do receptora β1 niż L-nebiwolol). Cechą odróżniającą nebiwolol od pozostałych leków beta-adrenolitycznych jest jego zdolność do rozkurczu naczyń krwionośnych, zarówno tętnic, jak i żył, co uzależnione jest od wpływu na syntezę tlenku azotu. Lek jest podawany drogą doustną, a metabolizowany przez układ CYP 2D6 poprzez aromatyczną hydroksylację. Wydalanie z organizmu odbywa się z moczem i kałem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu