NeisVac-C (Vaccinum meningococcale classis C coniugatum adsorbatum – zawiesina do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek o nazwie NeisVac-C (Vaccinum meningococcale classis C coniugatum adsorbatum / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Polisacharyd (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11), Toksoid tężcowy. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Polisacharyd (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11), Toksoid tężcowy
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mcg polisacharydu (O-deacetylowanego) Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) skoniugowany z 10-20 mcg toksoidu tężcowego adsorbowany na wodorotlenku glinu 0,5 mg Al+3/0,5 ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 16000
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J07AH

Informacje o składnikach leku

toksoid tężcowy - Szczepionka – preparat biologiczny imitujący naturalną infekcję i prowadzący do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem – bakterią lub wirusem. Szczepionka zawiera antygen stymulujący układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytworzeniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skuteczniej eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionkę podaje się w celu ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest znacznie bardziej bezpieczne niż w wyniku „naturalnego” zachorowania. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden niepożądany odczyn poszczepienny występuje przeciętnie raz na 10 000 szczepień. Szczepieniom sprzeciwiają się antyszczepionkowcy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu