Nimvastid (Rivastigminum – tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) | Krka, d.d., Novo mesto

Lek o nazwie Nimvastid (Rivastigminum / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 6 mg
Forma produktu: tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: N06DA03

Powered by bazalekow.eu