Nitracor (Glyceroli trinitras – roztwór do infuzji) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Nitracor – substancja aktywna: Glyceroli trinitras (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Glyceroli trinitras. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-10-17 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glyceroli trinitras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 07661
Ważność zezwolenia: 2017-10-17
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01DA02

Informacje o składnikach leku

glyceroli trinitras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu