OctaplasLG (Białka osocza ludzkiego – roztwór do infuzji) | Octapharma (IP) SPRL

octaplasLG to lek ludzki – a jego forma to roztwór do infuzji. Jego skład to: Białko osocza ludzkiego. Producent to Octapharma (IP) SPRL. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2020-11-19.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Białko osocza ludzkiego
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 45-70 mg/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Octapharma (IP) SPRL
Numer zezwolenia: 22806
Ważność zezwolenia: 2020-11-19
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B05AA

Informacje o składnikach leku

białko osocza ludzkiego - Białko C – jedno z białek, występujących we krwi, których zadaniem jest przeciwdziałanie procesowi krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie 2 (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) i aktywny czynnik VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W osoczu białko C występuje głównie w formie nieaktywnej. Aktywacja białka C następuje na powierzchni komórek śródbłonka naczyń przy udziale: śródbłonkowego receptora białka C, trombiny i trombomoduliny.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu