Ofloxacin ELC (Ofloxacinum – krople do oczu, roztwór) | Farmigea S.p.A.

Lek Ofloxacin ELC – substancja aktywna: Ofloxacinum (krople do oczu, roztwór). Zawiera w składzie: Ofloxacin. Wyprodukowała go firma: Farmigea S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-10-06 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ofloxacin
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3 mg/ml
Forma produktu: krople do oczu, roztwór

Producent: Farmigea S.p.A.
Numer zezwolenia: 24308
Ważność zezwolenia: 2022-10-06
Procedura rejestracji: DCP
ATC: S01AE01

Informacje o składnikach leku

ofloxacin - Przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP (łac. morbus obturativus pulmonum chronicum) – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia (rozedmy), o różnym nasileniu, miąższu płucnego, przy czym jest najczęściej związane z odpowiedzią zapalną układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, na przykład substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone (między innymi niedobór alfa1-antytrypsyny), również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu