Olicard 40 retard (Isosorbidi mononitras – kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) | InPharm Sp. z o.o.

Olicard 40 retard [Isosorbidi mononitras] (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde). W skład tego produktu wchodzą: Isosorbidi mononitras. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-03-28 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Isosorbidi mononitras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 121/19
Ważność zezwolenia: 2024-03-28
Procedura rejestracji: IR
ATC: C01DA14

Informacje o składnikach leku

isosorbidi mononitras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu