Orimet (Metoprololi tartras – tabletki powlekane) | Orion Corporation

Lek Orimet – substancja aktywna: Metoprololi tartras (tabletki powlekane). Zawiera w składzie: Metoprololi tartras. Wyprodukowała go firma: Orion Corporation, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-03-07 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metoprololi tartras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Orion Corporation
Numer zezwolenia: 24600
Ważność zezwolenia: 2020-04-14
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C07AB02

Informacje o składnikach leku

metoprololi tartras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu