Otrivin Ipra Max (Xylometazolini hydrochloridum + Ipratropii bromidum – aerozol do nosa, roztwór) | InPharm Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Otrivin Ipra Max – substancja aktywna: Xylometazolini hydrochloridum + Ipratropii bromidum (aerozol do nosa, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Xylometazolini hydrochloridum, Ipratropii bromidum. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-01-11 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Xylometazolini hydrochloridum, Ipratropii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (0,5 mg + 0,6 mg)/ml
Forma produktu: aerozol do nosa, roztwór

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 13/15
Ważność zezwolenia: 2020-01-11
Procedura rejestracji: IR
ATC: R01AB06

Informacje o składnikach leku

xylometazolini hydrochloridum - Ksylometazolina – organiczny związek chemiczny, pochodna imidazoliny zawierająca podstawioną grupę benzylową. Stosowana (podobnie jak jej hydroksylowa pochodna, oksymetazolina) jako lek o działaniu sympatykomimetycznym, głównie bezpośrednio na receptory α-adrenergiczne.

ipratropii bromidum - Bromek ipratropiowy, bromek ipratropium – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej, pochodna atropiny. Jest antagonistą receptorów muskarynowych. Stosuje się go jako lek o działaniu cholinolitycznym (parasympatykolitycznym), zależnym od miejsca podania: najczęściej miejscowo do oskrzeli, aby zapobiec ich skurczowi lub je rozszerzyć. Nie hamuje aktywności nabłonka migawkowego w drogach oddechowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu