Oxaliplatin-Ebewe (Oxaliplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG

Oxaliplatin-Ebewe to lek ludzki – a jego forma to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Oxaliplatinum. Producent to Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2016-06-07.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Oxaliplatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Numer zezwolenia: 18330
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01XA03

Informacje o składnikach leku

oxaliplatinum - Oksaliplatyna (łac. oxaliplatinum) – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego. Oksaliplatyna jest zaliczana do leków alkilujących. Chemicznie jest to związek kompleksowy platyny na II stopniu utlenienia z 1,2-diaminocykloheksanem oraz grupą szczawianową.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu