Pamifos-60 (Dinatrii pamidronas – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji) | Vipharm S.A.

Pamifos-60 to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Dinatrii pamidronas. Producent to Vipharm S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dinatrii pamidronas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 60 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Vipharm S.A.
Numer zezwolenia: 09379
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M05BA03

Informacje o składnikach leku

dinatrii pamidronas - Kwas pamidronowy (łac. acidum pamidronicum) – organiczny związek chemiczny z grupy bisfosfonianów. W postaci soli disodowej, pamidronianu disodu (łac. dinatrii pamidronas), stosowany jest jako lek zmniejszający resorpcję kości przez hamowanie czynności osteoklastów (komórek kościogubnych). Efektem jego działania jest zmniejszenie poziomu wapnia we krwi (szczególnie istotne w leczeniu hiperkalcemii), zmniejszenie wydalania z moczem produktów resorpcji kości – hydroksyproliny, wapnia i fosforu. Lek podawany jest dożylnie, co zapewnia 100% biodostępność. W ok. 50% wiąże się z białkami, głównie albuminami. Ok. 20–55% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 h, reszta łączy się z tkanką kostną. Podobnie jak inne bisfosfoniany podawane dożylnie nie podlega przemianom metabolicznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu