Pantoprazole Aurovitas (Pantoprazolum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Pantoprazole Aurovitas (Pantoprazolum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Pantoprazolum natricum sesquihydricum. Producentem tego produktu jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-11-28 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pantoprazolum natricum sesquihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24423
Ważność zezwolenia: 2022-11-28
Procedura rejestracji: DCP
ATC: A02BC02

Powered by bazalekow.eu