Pathozone, 250 mg/10 ml, zawiesina dowymieniowa dla bydła (Cefoperazonum natricum – zawiesina dowymieniowa) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Pathozone, 250 mg/10 ml, zawiesina dowymieniowa dla bydła (Cefoperazonum natricum / zawiesina dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: Cefoperazonum natricum. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cefoperazonum natricum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 250 mg/10 ml
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0665
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51D

Powered by bazalekow.eu