Pemetrexed Zentiva (Pemetrexedum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Zentiva, k.s.

Pemetrexed Zentiva [Pemetrexedum] (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Pemetrexedum. Producentem tego produktu jest Zentiva, k.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-04-04 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Pemetrexedum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Zentiva, k.s.
Numer zezwolenia: 23085
Ważność zezwolenia: 2021-04-04
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01BA04

Powered by bazalekow.eu