Perindanor (tert-Butylamini Perindoprilum – tabletki) | Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Lek Perindanor – substancja aktywna: tert-Butylamini Perindoprilum (tabletki). Zawiera w składzie: Perindoprilum. Wyprodukowała go firma: Aurobindo Pharma (Malta) Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Perindoprilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 8 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Numer zezwolenia: 20460
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: C09AA04

Informacje o składnikach leku

perindoprilum - Peryndopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Podlega metabolizmowi do związków biologicznie czynnych. Jego czynny metabolit to peryndoprylat.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu